WWW.DIENOSPASIULYMAI.LT elektroninėje parduotuvėje prekyba vykdoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis:


1. Asmuo, kuris užpildo parduotuvės vartotojo registracijos formą yra susipažinęs su taisyklėmis ir sutinka su jose nurodytomis visomis sąlygomis.
2. Užsiregistravęs asmuo tampa parduotuvės pirkėju kuris įgyja taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.
3. Pardavėjas turi teisę apriboti pirkėjo teises arba panaikinti registraciją, jeigu pirkėjas nesilaiko taisyklėse nustatytų sąlygų.
4. Dienospasiulymai.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu (neįspėdami iš anksto apie tai pirkėjo) savo nuožiūra pildyti, keisti šias taisykles ir kitus su taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo elektroninėje parduotuvėje.
Pirkėjo užsakymai, pateikti iki taisyklių pakeitimo, įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias taisykles.


WWW.DIENOSPASIULYMAI.LT apmokėjimo tvarka:


1. Parduodamų prekių kainos nurodytos jau su PVM (+21%).

2. Kaina už prekių pristatymą nurodoma, kai užsakymas padaromas iki galutinio jo patvirtinimo.
3. Pirkėjas už užsakytas prekes gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
4. Apmokėjimas pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
5. Apmokėjimas grynais atsiimant prekes.WWW.DIENOSPASIULYMAI.LT Prekių užsakymas:

1.Prieš patvirtindamas užsakymą pirkėjas įsipareigoja patikrinti, ar visi jo asmeniniai duomenys yra teisingi. 2.Suradęs neatitikimų pirkėjas įsipareigoja duomenis ištaisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą. 3.Užsakymas pradedamas vykdyti, tik kada pirkėjas visiškai jį apmoką. 4.Jeigu pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatytos kitu adresu arba jas gautų kitas asmuo, užsakyme privalo nurodyti kito
gavėjo duomenis ir pristatymo adresą. 5.Elektroninė parduotuvė vykdo tik teisingai bei pilnai užpildytus užsakymus.


WWW.DIENOSPASIULYMAI.LT Prekių pristatymas:


1. Prekės nurodytu adresu Lietuvoje pristatomos per 2-3 darbo dienas po užsakymo apmokėjimo.

2. Nekokybiškos prekės pristatomos paštu arba kurjeriu ir pakeičiamos kokybiškomis, pristatymo išlaidas apmoka pardavėjas.Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė:

1. Įsigyti parduodamą prekę parduotuvėje nurodyta kaina ir taisyklėse nustatyta tvarka.
2. Pirkėjas įsipareigoja:
3. Naudodamasis www.dienospasiulymai.lt teikiamomis paslaugomis, prekėmis ir vadovautis parduotuvėje pateiktomis taisyklėmis ir laikytis juose nurodytų nuostatų.
4. Neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims.
5. Pasikeitus asmeniniams duomenims, nedelsiant atnaujinti.
6. Susipažinti su parduotuvės taisyklėmis.


Pardavėjas turi teisę:

1. Pakeisti, atnaujinti ir taisyti taisykles.
2. Keisti parduodamų prekių asortimentą ir kainas.
3. Pirkėjui tyčiniais veiksmais kenkiant parduotuvei , be įspėjimo apriboti ar panaikinti pirkėjo registraciją ir galimybę naudotis parduotuvės teikiamomis paslaugomis.


Pardavėjas įsipareigoja:


1. Parduoti prekes tokios būklės, kuri atitiktų pirkėjo išsirinktą pavyzdį.
2. Pristatyti užsakytas prekes taisyklėse nustatytomis sąlygomis.
3. Garantuoti, kad būtų parduodamos saugios, tinkamos kokybės prekės.
4. Suteikti valstybine kalba pirkėjui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamą prekę.
5. Pirkėjo prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamą prekę.
6. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliekamus elektroninėje parduotuvėje.
7. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad pirkėjas nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.
8. Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.


Asmens duomenų apsauga:


1. Pirkėjas sutinka, kad pardavėjas turi teisę tvarkyti pirkėjo asmeninius duomenis, šiose taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais.
2. Pardavėjas patvirtina, kad pirkėjo asmeniniai duomenys bus naudojami tik pirkėjo tapatumui nustatyti užsakant prekę ir užsakytų prekių pristatymui.
3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmeninių duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims.
4. Pardavėjas įsipareigoja užtikinti pirkėjo asmeninių duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.
5. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią taisyklių sąlygą, visa su tuo susijusi atsakomybė tenka pirkėjui. Pirkėjas, sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą, nedelsdamas apie tai informuoja pardavėją, kuris, atsižvelgdamas į pirkėjo pranešimą, užblokuoja jo prisijungimą.


Kitos nuostatos:
Šalys įsipareigoja visus dėl taisyklių vykdymo kylančius ginčus spręsti derybomis. Neišsprendus ginčo derybomis, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal pardavėjo buveinės vietą.

Baigiamosios nuostatos:
Taikoma teisė – Lietuvos Respublikos teisė.
Kuriai nors iš šių bendrųjų sandorių sąlygų nuostatų esant ar tapus neveiksminga, kitos nuostatos lieka galioti toliau.